Algemene voorwaarden

Gevaert Makelaars en Vastgoedbeheer, ingeschreven in het handelsregister onder respectievelijk nummer 30134631 en 30134580, gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via 030-6038564 en info@gevaertmakelaars.nl, heeft onderstaande algemene voorwaarden beschikbaar gesteld voor de website www.gevaertmakelaars.nl.

In deze algemene voorwaarden wordt met ‘de makelaar’ steeds Gevaert Makelaars en Vastgoedbeheer bedoeld, zoals hierboven beschreven. De makelaar geeft in de voorwaarden aan onder welk voorbehoud de informatie op de website wordt aangeboden.

De algemene voorwaarden behorend bij de overeenkomst die u heeft gesloten met de makelaar, kunt u hier inzien:
Algemene voorwaarden NVM
Algemene voorwaarden VGM

Gebruik van informatie

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de makelaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de website. Het intellectueel eigendom berust bij de rechthebbende.

Onvolledige of onjuiste informatie

Voor de tarieven en prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de makelaar te mogen claimen of te veronderstellen. De makelaar streeft naar een zo actueel mogelijke website en zal de informatie op deze website regelmatig aanvullen en bijwerken. Mocht u het vermoeden hebben dat ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunt u contact opnemen met de makelaar. Indien nodig zullen wij dit aanpassen of corrigeren.

Aansprakelijkheid

Hoewel de makelaar verantwoordelijk is voor de informatie op deze website, wordt deze aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. De makelaar behoudt het recht om inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De makelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar verwezen wordt middels een hyperlink.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17-05-2018.