Nieuwegein – IJlsterveste 39 3432 RP

Speels opgezette wijk met 78 eengezinswoningen te huur. (for English see below)
Bezichtigen? Download de brochure (inschrijfformulier) om in te schrijven.

Adres : IJlsterveste 39
Huurprijs : € 925,-
Woonoppervlakte : 119 m2
Parkeren : openbaar
Buitenruimte : tuin aan het water, oosten

Afmetingen
Woonkamer : circa 21m2
Keuken : circa 7m2
Eethoek : circa 7m2
Tuin : circa 47m2
Berging : circa 3m2
Slaapkamer 1 : circa 14m2
Slaapkamer 2 : circa 12m2
Slaapkamer 3 : circa 9m2
Badkamer : circa 4m2
Zolder : circa 27m2

Bijzonderheden
– Keuken volledige gerenoveerd in 2019
– Inbouwapparatuur keuken: vaatwasser, inductiekookplaat, combimagnetron, koelvriescombinatie
– Voor- en achtertuin (enkele met tuin aan het water)
– Groene en kindvriendelijke wijk
– Winkels, scholen, sportcentra en andere faciliteiten op 5 minuten afstand
– Nabij uitvalswegen en openbaar vervoer

Sfeervol wonen in het zuiden van Nieuwegein
Groen, vijvers en speeltuintjes bepalen de sfeer in Fokkesteeg. Het is een speels opgezette wijk, met voldoende faciliteiten in de buurt. Zoals een klein wijkwinkelcentrum, maar ook scholen en een groot sportcomplex met zwembad. Een sneltram verbindt de wijk met Cityplaza, het hart van Nieuwegein. Ook de A2, A12 en A27 zijn makkelijk te bereiken.

Ruimte genoeg
In Fokkesteeg zijn diverse eengezinswoningen te huur. Alle huizen zijn standaard voorzien van een ruime woonkamer van circa 33 m² met open keuken. De hoekwoningen hebben een grotere, aangebouwde woonkamer. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers te vinden. En ook een comfortabele badkamer met ligbad of douche en wastafel. Ideaal is de zolderverdieping. Een plek met veel bergruimte en een aansluitpunt voor de wasmachine.

Ontspannen in de tuin
Deze 78 woningen liggen aan de IJlsterveste, Brielseveste en Horsterveste. Gemoedelijke, groene straten waar kinderen veilig kunnen spelen. Alle huizen hebben een voortuin, een diepe achtertuin en stenen berging. Sommige tuinen zijn extra fraai, doordat ze grenzen aan een vijver. Er is voldoende parkeerruimte in de straten. Parkeren kan bij veel woningen zelfs pal voor de deur, op een privé parkeerplek bij de voortuin.

Groen en speels opgezet
Fokkesteeg ligt in het zuiden van Nieuwegein. Het is een groene, kinderrijke wijk met meerdere kwaliteiten. Er zijn scholen, een gezondheidscentrum en een uitgebreid sportcomplex met subtropisch zwembad en brasserie. Op drie minuten fietsen ligt de supermarkt, in wijkwinkelcentrum de Veste aan de Rapenburgerschans. Uitgebreid winkelen kan goed in het centrum van Nieuwegein, in Cityplaza. Een levendige plek met ruim 90 winkels, een bioscoop en theater. Zowel het centrum van Nieuwegein als Utrecht is snel te bereiken met de sneltram, die aan de westkant van de wijk rijdt. Ook de A2, A27 en A12 zijn makkelijk bereikbaar. Mooie gebieden om te fietsen en wandelen zijn Park Oudegein en de uiterwaarden aan de Lek.

Deze woningen in Fokkesteeg bekijken? Schrijf je zo snel mogelijk in!
Deze vaste huurwoningen komen op regelmatige basis beschikbaar.

Playful neighborhood with 78 single-family homes for rent.
A visit? Download the brochure (registration form) to register.

Address : IJlsterveste 39
Rental price: € 925,-
Living area: 119m2
Parking : public
Outdoor space: garden at the water, east

Dimensions
Living room: approx 21m2
Kitchen: approx 7m2
Dining area: approx 7m2
Garden: approx 47m2
Storage: approx 3m2
Bedroom 1: approx 14m2
Bedroom 2: approx 12m2
Bedroom 3: approx 9m2
Bathroom: approx 4m2
Attic: approx 27m2

Particularities
– Kitchen completely renovated in 2019
– Kitchen appliances: dishwasher, induction hob, microwave oven, fridge-freezer
– Front and back garden (some with garden at the water)
– Green and child-friendly neighborhood
– Shops, schools, sports centers and other facilities 5 minutes away
– Near highways and public transport

Attractive living in the south of Nieuwegein
Green, ponds and playgrounds determine the atmosphere in Fokkesteeg. It is a playful set up neighborhood with sufficient facilities in the neighborhood. Like a small neighborhood shopping center, but also schools and a large sports complex with swimming pool. A high-speed tram connects the district with Cityplaza, the heart of Nieuwegein. Also the A2, A12 and A27 are easy to reach.

Space enough
Several single-family homes can be rented in Fokkesteeg. All houses are standard equipped with a spacious living room of approximately 33 m² with open kitchen. The corner houses have a larger, attached living room. On the first floor there are three bedrooms. And also a comfortable bathroom with bath or shower and sink. Ideal is the attic floor. A place with plenty of storage space and a connection point for the washing machine.

Relax in the garden
These 78 homes are located at the IJlsterveste, Brielseveste and Horsterveste. Friendly, green streets where children can play safely. All houses have a front yard, a deep backyard and stone storage. Some gardens are extra beautiful because they border on a pond. There is ample parking space in the streets. Parking in many homes even right outside the door, on a private parking space at the front yard.

Green and playful
Fokkesteeg is located in the south of Nieuwegein. It is a green, child-rich district with multiple qualities. There are schools, a health center and an extensive sports complex with subtropical swimming pool and brasserie. The supermarket is a three-minute bike ride away, in the De Veste neighborhood shopping center at Rapenburgerschans. Extensive shopping is good in the center of Nieuwegein, in Cityplaza. A lively place with more than 90 shops, a cinema and theater. Both the center of Nieuwegein and Utrecht can be reached quickly with the express tram, which runs on the west side of the district. The A2, A27 and A12 are also easily accessible. Beautiful areas for cycling and walking are Park Oudegein and the floodplains on the Lek.

View these houses in Fokkesteeg? Register as soon as possible!
These permanent rental properties are available on a regular basis.

Contactformulier


Plattegronden