Privacyverklaring

Gevaert Makelaars en Vastgoedbeheer, ingeschreven in het handelsregister onder respectievelijk
nummer 30134631 en 30134580, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt met ‘de makelaar’
steeds Gevaert Makelaars en Vastgoedbeheer bedoeld, zoals hierboven beschreven.
 
De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via 030-6038564 en
info@gevaertmakelaars.nl.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De makelaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten die de makelaar
aanbiedt en omdat u deze zelf verstrekt. De persoonsgegevens die de makelaar verwerkt en het doel
en de grondslag daarvan verschillen per dienst die u afneemt.
Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke situaties:
– U wilt een woning bezichtigen (zie bijlage 1);
– U wilt uw woning verkopen* (zie bijlage 2);
– U wilt uw woning verhuren* (zie bijlage 3);
– U wilt een woning laten taxeren* (zie bijlage 4);
– U wilt een woning van de makelaar kopen* (zie bijlage 5);
– U wilt een woning met de makelaar kopen* (zie bijlage 6);
– U wilt een woning huren (zie bijlage 7);
– U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar (zie bijlage
8);
– U wilt een Vereniging van Eigenaars bij de makelaar onderbrengen (zie bijlage 9);
– U bent lid van een VvE welke is ondergebracht bij ‘de makelaar’ (zie bijlage 10);
 
* Bij deze diensten worden de gegevens ook verstrekt aan de NVM. De NVM zorgt ervoor dat alle NVM-makelaars een
actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden
c.q. wordt aangeboden. Daarnaast zorgen zij dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere
(huizen)websites. Tenslotte zorgen zij voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn
en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en
agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard. Indien u meer wil
weten over wat de NVM met de verstrekte gegevens doet, kunt u daarvoor contact opnemen met de makelaar.
NVM, KvK 30102683, Postbus 2222, 3430 DC Nieuwegein, cv@nvm.nl.
De NVM-functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar via fg@nvm.nl.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

De makelaar handelt in een enkel geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier
om handelingen die worden gedaan door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een
medewerker tussen zit.
Dit is enkel van toepassing in het geval dat u de makelaar opdracht geeft om een persoonlijk
zoekprofiel voor een koopwoning aan te maken. De makelaar maakt hiervoor gebruik van Realworks.
Gevolgen hiervan zijn dat u geautomatiseerd aanbod ontvangt (door het systeem samengesteld),
naar aanleiding van de door u zelf opgegeven woonwensen. Omdat u uitsluitend woningen ontvangt
die voldoen aan uw woonwensen, kan het zijn dat dit aanbod verschilt ten opzicht van het ontvangen
aanbod van andere kandidaten.
 

Jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u
er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming of onterecht persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gevaertmakelaars.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de makelaar en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de makelaar een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die zij van u hebben naar u of naar een door u genoemde persoon of
organisatie te sturen.
Verzoeken met betrekking tot bovenstaande kunt u per brief of e-mail bij de makelaar indienen. Uw
verzoek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, door de makelaar worden
ingewilligd. Dit met uitzondering van verzoeken met betrekking tot gegevens die wettelijk verplicht
zijn te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen deze wijziging of verwijdering
verzetten.
De makelaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Beveiliging persoonsgegevens

De makelaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de
wetgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met de makelaar.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De makelaar gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de makelaar
gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kan de makelaar daarmee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Bijlage 1: U wilt een woning bezichtigen

In dit contact maakt de makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de makelaar u een goed beeld van de
woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de makelaar vast wat uw mening is van dit
pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het
bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.
a 1 jaar
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. a 1 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand

 

Bijlage 2: U wilt uw woning verkopen

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te
krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en
namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw
identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of
verandering van werk.
geen 3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat
de woning te koop staat of heeft gestaan.
a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de
vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de
woning.
Indien met de makelaar is afgesproken, worden bovenstaande
gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites
en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie
van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de
transactie getoond.
a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de
bemiddelingsopdracht.
geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
de verkoopprijs en de transactiedatum.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

Bijlage 3: U wilt uw woning verhuren

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning,
belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder
en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit
vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
a 20 jaar
De reden van verhuur. geen 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de
huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.
Indien met de makelaar is afgesproken, worden bovenstaande
gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites
en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie
van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de
transactie getoond.
geen 20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Huurder

 

Bijlage 4: U wilt een woning laten taxeren

Het doel van dit contact is dat de makelaar/taxateur voor uw woning een taxatie uitvoert. De
volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
a 20 jaar
Gegevens van uw woning om de waarde te bepalen. a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw makelaar/taxateur verstrekt. geen 20 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties.

 

Bijlage 5: U wilt een woning met de makelaar kopen

Voor dit contact staat de makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het
biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract
en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens
kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer
en e-mailadres.
b 20 jaar
Uw mening over de woning. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling
van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan
andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een
gerechtvaardigd belang van de verkoper.
b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode
(1234AB) van het vorig woonadres van de koper.
a 3 jaar
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. b 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

Bijlage 6: U wilt een woning met de makelaar kopen

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de
onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw
identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs.
De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering
van werk.
geen 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw
financieringsmogelijkheden.
geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
de verkoopprijs en de transactiedatum.
geen 20 jaar
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verkoper en verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

Bijlage 7: U wilt een woning huren

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om
namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden
verwerkt:

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
a 20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de
verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de
verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM
Woontoets.
a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt. a 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verhuurder

 

Bijlage 8: U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar

Het doel van dit contact is dat de makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante
woningen. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze
service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
geen Tot intrekking van
toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op
basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden
samengesteld.
geen Tot intrekking van
toestemming
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen Tot intrekking van
toestemming

 

Bijlage 9: U wilt een Vereniging van Eigenaars bij ‘de makelaar’ onderbrengen

Het doel van dit contact is om vast te stellen om hoeveel appartementen of woningen de Vereniging
van Eigenaars het betreft om een prijsbepaling te kunnen doen voor het uitbrengen van een offerte.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
Naam bestuur/aanvrager, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres
a 1 jaar
Adresgegevens van de appartementen/woningen binnen de
Vereniging van Eigenaars
a 1 jaar
Splitsingsakte a 1 jaar
Overige informatie die u aan de vastgoedbeheerder verstrekt a 1 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Vastgoedbeheerder

 

Bijlage 10: U wilt een Vereniging van Eigenaars bij ons onderbrengen

Het doel van dit contact is om vast te stellen om hoeveel appartementen of woningen de Vereniging
van Eigenaars het betreft om een prijsbepaling te kunnen doen voor het uitbrengen van een offerte.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaartermijn
Naam bestuur/aanvrager, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres
a 1 jaar
Adresgegevens van de appartementen/woningen binnen de
Vereniging van Eigenaars
a 1 jaar
Splitsingsakte a 1 jaar
Overige informatie die u aan de vastgoedbeheerder verstrekt a 1 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Vastgoedbeheerder