Taxatie

Een taxatie van een woning kan om verschillende redenen nodig zijn. De meest voorkomende reden is een taxatie voor de hypotheek. Als u een huis koopt, heeft u meestal een hypotheek nodig. Heeft u geen hypotheek nodig? Dan heeft u daarvoor dus ook geen taxatie nodig (maar misschien wel voor het nemen van de aankoopbeslissing?). Nu geeft de bank u niet zomaar geld. De bank wil naast uw gegevens (hoeveel u verdient, of u een vaste baan heeft) ook weten of het huis dat u koopt wel een goede investering is. Daarom verplicht de bank een taxatie van de woning. In het taxatierapport wordt de marktwaarde van de woning vermeld. Zo weet de bank of het risico van uw hypotheek acceptabel is.

 

Onze makelaars/taxateurs zijn aangesloten bij de NVM en ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert, een branchebreed platform dat zich bezig houdt met het certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs in onroerende zaken.

 

Waardebepaling

Voor een globale schatting van de waarde van uw woning. Er zijn vele redenen waarom u een indicatie van de waarde van uw woning wilt. Bijvoorbeeld een mogelijke opbrengst bij verkoop of voor het  mogelijk oversluiten van uw hypotheek.

 

Geveltaxatie

Een geveltaxatie is een globale taxatie, op basis van alleen de buitenkant van de woning. Er wordt geen volledig taxatierapport gemaakt, maar de taxateur geeft een verklaring op papier met daarop de geschatte marktwaarde.
 

NVM taxatie

Een taxatierapport kan nodig zijn in verband met het aanvragen van een hypotheek, het bepalen van de huurwaarde, voor een opgave aan de belastingdienst, etcetera. Diverse geldverstrekkers zoals banken en verzekeringsmaatschappijen accepteren niet zomaar elke taxatie, maar hanteren strikte regels. De geldgever kan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. NVM-leden hanteren bij taxaties het model NVM taxatierapport dat door alle geldverstrekkende instellingen en de Nationale Hypotheekgarantie wordt erkend.

 

NWWI taxatie

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

 

Het NWWI levert een gevalideerd rapport waar geldverstrekker en consument op kunnen bouwen en waarmee taxateurs die staan voor hun vak hun aanzien en imago als professional kunnen verbeteren.